Aquest mes de maig, al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) ho tenim clar: volem ser-hi. Volem fer-nos un espai a les institucions per no ser tractats com si fóssim menys i per defensar el nostre dret a tenir una vida digna i cuidada a la ciutat de Barcelona, de la mà de la resta de persones que hi conviuen. Votem ser-hi per decidir, per veure’ns representades a les institucions i per ser considerades ciutadanes amb igualtat de drets en la participació política a la ciutat.

El CJB és una plataforma que representa una vuitantena d’associacions i col·lectius de Barcelona. Treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, promovem un discurs crític, fem sensibilització i incidència política. A partir dels diferents espais de participació que tenim, hem elaborat algunes demandes clau per a les eleccions municipals. Aquestes, seran presentades als grups municipals per treure’n compromisos de cara a les eleccions.

Més perspectiva juvenil

La principal demanda, i la més transversal, és la incorporació de la perspectiva juvenil envers unes polítiques públiques adultocèntriques. El CJB ja fa temps que denuncia que l’adultocentrisme travessa totes les àrees i condiciona la manera de promoure l’associacionisme i fer feina al voltant dels drets de les persones joves.

Les polítiques públiques i l’Administració no estan exemptes d’adultocentrisme. Per fer de Barcelona una ciutat per a totes i vetllar pels drets de les persones joves, el CJB vol col·locar temàtica dins l’agenda política i reivindica que s’inclogui la perspectiva juvenil a tots els àmbits de l’Ajuntament, per garantir polítiques públiques no adultocèntriques. Per fer-ho, demanem la recuperació de la Regidoria de Joventut i la designació d’un/a regidor/a jove i amb perspectiva juvenil incorporada després de la desaparició d’aquesta el 2015, així com promoure la formació del personal municipal amb perspectiva juvenil i adultocentrisme. Canviar els imaginaris de les persones que dissenyen les polítiques és clau per canviar les polítiques públiques.

Cal treballar la perspectiva juvenil en òrgans consultius com el Consell de Ciutat i els consells de districte, ja que són espais amb lògiques adultocèntriques que no acostumen a adaptar-se a la realitat de les persones joves i les entitats juvenils. Una altra demanda en aquest sentit és la creació d’un departament de transversalitat d’edat que vetlli per incorporar la perspectiva d’edat en totes les àrees de l’Ajuntament, com ja passa amb el departament de transversalitat de gènere.

Aquest canvi ha d’anar acompanyat d’un augment en la despesa pressupostària en matèria de joventut. Considerem que aquest s’ha de materialitzar en equiparar l’augment general municipal del 40% des del 2015 amb el de joventut, ja que fins ara s’ha quedat només en el 35%. A més, és necessari revisar el pressupost destinat al CJB en consonància amb les necessitats canviants, la inflació i l’increment del cost de vida. Finalment, és clau que es destinin recursos per a la recopilació de dades sobre discriminació per edat a la ciutat, ja sigui a través de l’Observatori Prisma o altres organismes.

El CJB té demandes i propostes específiques per als àmbits que treballa, així com a escala de districte, que es poden consultar al web del CJB, en el document Les demandes del CJB de cara a les eleccions municipals 2023.

Compartir