Tarifes de publicitat

Mòduls, preus en paper i en línia i condicions de contractació

Audiència i distribució

Carrer es reparteix en paper en més de 200 punts de distribució a la ciutat de Barcelona. També s’envia per correu postal a un gran nombre d’amics i amigues, col·laboradors i col·laboradores, Administracions i entitats de caràcter social. La versió digital està disponible el mateix dia del llançament del número en paper i replica la major part dels seus continguts.

Dades tècniques i preus de l’espai publicitari en paper

La taca de pàgina impresa és de 275 mm d’ample per 382 mm d’alçada, amb un espai publicitari tancat -no a sang- de 249 mm × 345,5 mm.

La impressió de la revista és en quadricromia.

Es poden contractar els mòduls següents:

 • Pàgina sencera a sang: 275 mm x 382 mm + 5 mm de sang. 1.560 euros.
 • Pàgina sencera: 249 mm x 345,5 mm. 1.430 euros.
 • Tres quarts de pàgina: 249 mm x 256 mm. 1.040 euros.
 • Mitja pàgina vertical: 122,5 mm x 345,5 mm. 858 euros.
 • Robapàgines a tres quarts: 122,5 mm x 256 mm. 624 euros.
 • Mitja pàgina: 249 mm x 174,5 mm. 780 euros.
 • Robapàgines: 122,5 mm x 174,5 mm. 390 euros.
 • Faldó: 249 mm x 89,5 mm. 390 euros.
 • Mig faldó: 122,5 mm x 89,5 mm. 234 euros.

Podeu descarregar el següent PDF amb tots els mòduls i tarifes:

Els formats de publireportatge i branded content (contingut vinculat a una marca) només es publiquen a pàgina sencera. Si s’escau, al preu de la inserció caldrà afegir el cost addicional de la producció i maquetació de la peça.

La repetició de l’anunci dins d’una mateixa campanya al llarg de quatre (4) números consecutius tindrà dret a un descompte.

Cal entregar els anuncis en PDF d’alta qualitat o TIFF, amb una densitat mínima de 300 ppp. Les mides han de correspondre a les de l’emplaçament triat. En el cas d’impressió a sang, cal preveure 5 mm més per cada costat.

Carrer es publica als mesos de març, juny, setembre i desembre. Cal reservar l’espai un mes abans i lliurar els originals 15 dies abans, aproximadament. Consulteu l’equip de Carrer per saber les dates exactes de tancament de cada número. L’ordre d’inserció publicitària es pot anul·lar per mitjà d’una comunicació fefaent fins a les 72 hores posteriors a la data límit d’entrega.

Dades tècniques i preus de la inserció publicitària en línia

Les banderoles estan ubicades a sota de la capçalera de la publicació i fan una mida de 230 x 140 px. El preu de cada inserció és de 200 euros al mes.

Els bàners es poden contractar en qualsevol moment de l’any, però aconsellem que la campanya coincideixi amb la sortida d’un número de Carrer, que és quan la seva pàgina web registra més visites.

Cal realitzar l’ordre d’inserció una setmana abans de l’inici de la campanya i entregar els materials a tot estirar 24 hores abans -un dia hàbil-.

Condicions generals

1. Els preus indicats en aquesta pàgina tenen un valor indicatiu. El preu definitiu és el que l’equip de Carrer pactarà amb l’anunciant.

2. Els preus de les insercions en paper fan referència a una única inserció en la revista impresa, sense els descomptes o recàrrecs que corresponguin.

3. Les banderoles per a la web es contracten durant un mes i a preu tancat.

4. Dret d’admissió. El comitè editorial de Carrer pot decidir si un anunci es pot publicar o recuperar en el futur. Més enllà dels criteris que aquest comitè adopti en cada moment, un anunci serà rebutjat si el seu missatge:

 • És contrari a la línia editorial de Carrer.
 • Atempta contra l’estat de dret.
 • Difon pseudociències i informacions enganyoses.
 • Atempta contra els drets humans.
 • Publicar-lo implica la comissió d’un presumpte delicte o incita a cometre delictes.
 • Té una aparença visual massa semblant a les pàgines de contingut editorial de la revista. En aquest cas, es convidarà a fer les modificacions oportunes.

5. Els publireportatges i les peces de branded content incorporaran l’epígraf “Publicitat” a l’encapçalament de la pàgina.