Tarifes de publicitat

Preus off line, on line i condicions de contractació

Audiència i distribució

Carrer es distribueix físicament en 209 punts de la ciutat de Barcelona. Altres 1.200 subscriptors * en reben l’exemplar a domicili. El canal en línia replica bona part dels continguts de la revista impresa, està disponible uns dies després del llançament de cada número i registra una mitja de 75.000 pàgines servides mensualment *.

Les dues principals característiques de l’audiència són la seva residència/interès en la ciutat de Barcelona i la seva capacitat d’influència i decisió. A grans trets, el gruix dels lectors de Carrer són polítics, funcionaris, directius d’empreses vinculades als serveis i immobles de Barcelona, periodistes i activistes veïnals de l’associacionisme ciutadà.

Dades tècniques de l’espai publicitari

La taca de pàgina impresa és de 275 mm d’ample per 382 mm d’alçada, amb un espai publicitari tancat —no a sang— de 249 × 345,5 mm. La columna publicitària s’ha establert en 122,5 mm.

La impressió és en quadricromia.

Els bàners es presenten en tres alçades, sobre una amplada de columna de 300 px:

 • 150 px.
 • 250 px
 • 600 px.

Sempre ocupen la columna lateral dreta i, en dispositius mòbils i de pantalla petita, tota la pantalla.

El bàner en butlletí de correu electrònic entre els suscriptors fa 500 px × 200 px, i sempre es presenta al peu del contingut.

Entrega d’originals

Cal entregar el reclam en format en PDF d’alta qualitat, amb una densitat mínima de 300 ppp, amb vectors i tipografies renderitzades, i en mode CMYK. Alternativament, es pot triar el format TIFF, amb el mateix mode i densitat.

Les mides han de ser les exactes per a l’emplaçament triat, afegint, en el cas d’impressió a tota plana, 5 mm de sang.

Data límit d’admissió de reclams:

EdicióData límit
Març15 de febrer
Juny15 de maig
Setembre25 de juliol
Desembre15 de novembre

És possible anular l’ordre d’inserció publicitària per mitjà d’una comunicació fefaent a Carrer fins a les 72 hores posteriors a la data límit d’entrega.

Preus i característiques especials

El document PDF indica el sistema de mòduls i els preus d’inserció a la revista impresa.

Els formats de publireportatge i branded content només es publiquen a tota plana. El preu d’inserció d’aquests formats és un 20 % inferior, tot i que caldrà afegir un cost addicional de 600 € per la producció de la peça.

La inserció en una plana a sang tindrà un sobrepreu del 2 %.

La tria d’un emplaçament determinat dins les pàgines comportarà un sobrepreu del 5 %.

La repetició de l’anunci dins d’una mateixa campanya al llarg de quatre (4) números consecutius tindrà dret a un descompte del 10 %.

El CPM dels bàners són:

 • Model de 150 px: 3 €.
 • Model de 250 px: 5 €
 • Model de 600 px: 7 €

Les opcions d’emplaçament impliquen un sobrepreu del CPM en 1 € i són:

 • Encapçalar la columna de bàners.
 • Contingut sota la categoria o el tema triat.
 • Contingut del darrer número en el mercat.

El bàner dins dels butlletins de Carrer té un preu de 25 €.

Condicions generals

 1. Els preus indicats en aquesta pàgina tenen un valor indicatiu. El preu definitiu és el que l’administració de Carrer entregarà en document escrit a l’anunciat o el seu representant.
 2. Els preus del document en format PDF fan referència a una única inserció en la revista impresa, sense els descomptes o recàrrecs que puguin correspondre.
 3. Els bàners es contracten per milers d’impressions. Una vegada s’arriba a la quantitat pactada, l’anunci es retira de les pàgines. Tot i això, és possible pactar altres opcions (dates de campanya) amb un sobrepreu.
 4. Dret d’admissió. Un comitè editorial de Carrer pot decidir si un anunci és publicable o recuperable en el futur. Més enllà dels criteris que aquest comitè adopti en cada moment, un reclam serà rebutjat si:
  • El missatge és contrari a la línia editorial de Carrer.
  • El missatge atempta contra l’estat de dret.
  • El missatge difon pseudociències i informacions enganyoses.
  • El missatge atempta contra els valors i drets humans.
  • La difusió del missatge implica la comissió d’un presumpte delicte o incita a cometre delictes.
  • L’aparença visual és massa semblant a les pàgines de contingut editorial de la revista. En aquest cas, l’anunci és recuperable si es fan les correccions oportunes.
 5. Els publireportatges i les peces de branded content incorporaran l’epígraf Publicitat a l’encapçalament de la pàgina.

* Dades a juliol de 2023