Amando Martín Zurro

Tots els articles

  • Qui té un bon metge té un tresor

    Qui té un bon metge té un tresor

    La medecina moderna és cada cop més complexa i sofisticada, els aparells i altres mitjans tècnics de què disposa ajuden a aconseguir solucionar malalties que fins fa relativament poc temps eren considerades mortals de necessitat, i el progrés científic i tecnològic avança cada cop a més velocitat. En els països desenvolupats com el nostre els…