Andrés Naya / Cristina Palomar

Tots els articles

  • Qui són els nous regidors?

    Qui són els nous regidors?

    La fotografia del nou consistori barceloní sorgit de les urnes és sensiblement diferent a l’anterior. I no només perquè sigui menys paritari, s’hagi rejovenit lleugerament baixant dels 50 anys de mitjana i s’hagin renovat 29 dels 41 representants. És també perquè aplega un elenc de perfils polítics de procedències diverses i acostumats a manar que…