Josep Tarrés Olivella

Tots els articles

  • Una pandèmia evitable

    Una pandèmia evitable

    L’amiant és un mineral que va ser molt utilitzat a la indústria durant la segona meitat del segle XX. Va tenir més de 3.300 aplicacions patentades (construcció, naval, tèxtil, trens, automòbil, forns, calderes…), per les seves grans qualitats com a material aïllant i resistent juntament amb el seu baix cost. El seu ús principal, més…