Lluís Isern

Tots els articles

  • De l’angoixa i el patiment a la consciència i l’apoderament

    De l’angoixa i el patiment a la consciència i l’apoderament

    Les reflexions d’aquest article es basen en un enfoc des de la psicologia individual i dels grups i en l’experiència de treball en la xarxa de Salut Mental i amb col·lectius de persones en situació d’atur i amb grups de gent gran. No em centraré en els trastorns mentals, una població i una assistència que…