Carrer 027

Tots els articles d’aquesta edició

  • Les altres catalanes

    Les altres catalanes

    pàg. 1Portada: Les altres catalanes (Fotografia Rosa Querol) pàg. 2Editorial:– Ja és hora que firminCartes dels lectorsEl Punt:…