Carrer 066

Tots els articles d’aquesta edició

  • Barcelona, ciutat de fàbriques

    Barcelona, ciutat de fàbriques

    pàg. 1Portada: Barcelona, ciutat de fàbriques (Dani Codina) pàg. 2Editorial– I els barris què?Cartes dels lectors– El Roto…