Carrer 095

Tots els articles d’aquesta edició

  • La República a Barcelona

    La República a Barcelona

    pàg. 1Portada: Proclamació de la República, 15 d’abril de 1931 (J. M. Sagarra – AHCB-AF) pàg. 2Editorial:– Qui…