Aluminosi: solucions lentes i insuficients

pàg. 1
Portada: Aluminosi: solucions lentes i insufients (Quimi Gáñez)

pàg. 2
Editorial:
– Per què “Carrer”
La ciutat en xifres: La tubercolosi a Barcelona

pàg. 3
Crònica:
– Les lentes i insuficents solucions a l’aluminosi (Redacció / Fotografía: Estudios Miarnau)
L’acudit: Puyal

pàg. 4
Crònica
-Turó de la Peira: un año después (Roser Poveda)
-L’aluminosi, barri a barri

pàg. 5
Crònica
– El Pla del Liceu, aprovat a cops
– Falta una veïna: Maria Aurèlia Campmany
El Cuart fosc:
– L’amnèsia del senyor Martí
– Piscinas i esports: Per sota del verd

pàgs. 6 i 7
Crònica
– El final de les zones verdes? (Ferran Navarro Acebes / Gráfics: El Periódico de Catalunya)

pàg. 8
Entrevista:
– La bella Dorita (Carol Biosca / Fotografia: Miquel López)

pàg. 9
Dossier
– Barcelona cap on vas?

pàg. 10
Dossier:
– Llibres que marquen èpoques (Anna Alabart)
– Parlar del demà de la ciutat (Manuel Vázquez Montalbán i Eduard Moreno)

pàgs. 11 i 12
Dossier:
– Els futurs de les Barcelones (Pasqual Maragall, Josep Maria Cullell, Enrique Lacalle, Eulàlia Vintró, Josep Miró, Mariano Meseguer, Joan Maria Soler, Albert Recio i Enric Pantaleón)
– Un pla estratègic que mira cap al 2000 (Ernest Alós)

pàg. 13
Viure Barcelona:
– “Jo ajudo i algú m’ajudarà” (Redacció / Fotografia: Marc Andreu)
– La cartellera

pàg. 14
Viure a Barcelona
– La Passejada: La Barceloneta (Redacció / Fotografia: Miquel López)
– Les fulles rovellades

pàg. 15
Història de la ciutat
– Els misteris de la catedral (Xavi Casinos / Fotografia: Miguel López)
– Imatges perdudes: Pescadors a la Mar Bella

pàg. 16
Assessorament
– El laberint de l’audiència pública (Josep Molina)
– El teléfon dels veïns

pàg. 17
Assessorament
– Com respondre davant de l’aluminosi

pàgs. 18 i 19
Vida associativa
– La Caserna creix davant del silenci institucional (Fotografia: Ramón Gómez)
– Un fet encara no consumat (Maria Rosa Charles)
Noticiari de les associacions
– Sarrià: El paradís dels arquitectes: ells en gaudeixen, el poble paga
– Sagrera: Salvem la Plaça Massades
– Casc Antic
– Sagrada Família: Campanya per normalitzar els rètols en català
– Poblenou – Sant Andreu – El Congrés
– Nou Barris: Crítica a la llei Corcuera

pàg. 20
Imatges:
– Podria no ser el Raval (Jaume Fabre / Fotografia: Pepe Encinas)
La punta
– Una ciutat amb poc futur (Jose Mª Huertas)
L’acudit: Fer