autobusos

Tots els articles sobre el tema

  • La mobilitat, a velocitat del bus per la Diagonal

    La mobilitat, a velocitat del bus per la Diagonal

    Molts són els vehicles que eviten la Diagonal per entrar a Barcelona. Embuts, pràctica impossibilitat de fer canvis de direcció… i semàfors vermells cada dues cruïlles. La perfecta metàfora de com avança el Govern municipal en matèria de mobilitat. Accelerades pròpies i aturades alienes. A diferència d’altres carteres, la mobilitat de la ciutat està en…