catàleg

Tots els articles sobre el tema

  • Els reptes de la conservació del bé comú

    Els reptes de la conservació del bé comú

    L’exercici de la protecció del patrimoni no és una activitat contemporània, sinó que ha estat sempre una pràctica arrelada en els orígens de la civilització, tot i que no absenta de conflictes, quan els representants de cada cultura feien una elecció entre la desaparició o la conservació d’allò que consideraven que s’havia convertit en béns…