cens

Tots els articles sobre el tema

  • Pas lent en la retirada d’amiant a les escoles

    Pas lent en la retirada d’amiant a les escoles

    L’amiant és un material que pot alliberar partícules cancerígenes si s’ha acabat la seua vida útil o es trenca. Està considerat un cancerigen de primer nivell per l’OMS des del 1976. “Molt poca exposició pot provocar fibrosi pulmonar o diferents tipus de càncer, des de pulmó, laringe o gònades a mesotelioma pleural o peritoneal”, assenyala…