centres escolats

Tots els articles sobre el tema

  • Igualtat d’oportunitats i centres escolars d’alta complexitat

    Igualtat d’oportunitats i centres escolars d’alta complexitat

    Un Centre de Màxima Complexitat (CMC) és aquell en què la situació econòmica, personal i social de gran part dels alumnes fa que l’ensenyament i l’aprenentatge no siguin fàcils. La classificació es fa tenint en compte l’origen i el nivell d’instrucció i d’ocupació dels pares, i tractant d’identificar les famílies que es troben en situació…