Joanic

Tots els articles sobre el tema

  • Futur incert per a la plaça d’en Joanic

    Futur incert per a la plaça d’en Joanic

    Un calendari d’obres definit, diàleg amb tots els agents implicats -i no només amb els veïns directament afectats- i, sobretot, visualitzar com serà la futura plaça d’en Joanic. És la carta als reis que fa l’Associació Veïnal de la Vila de Gràcia per al pròxim mandat. I és que un any després d’haver-se aprovat la…