mobbing

Tots els articles sobre el tema

  • El negoci del luxe mata l’ànima de la Dreta de l’Eixample

    El negoci del luxe mata l’ànima de la Dreta de l’Eixample

    En només sis anys, la Dreta de l’Eixample ha vist com 50 immobles arrelats al barri han estat objecte d’operacions immobiliàries per convertir-se en habitatges de luxe que s’acaben venent o llogant a preus desorbitats. Uns immobles que han passat a mans d’inversors com a valor refugi o que allotgen temporalment turistes de luxe. Aquest…