model econòmic

Tots els articles sobre el tema

  • Una economia reorientada a satisfer les necessitats de la població

    Una economia reorientada a satisfer les necessitats de la població

    Quan es parla d’economia, habitualment es pensa en negocis i activitats mercantils. És l’enfoc dominant, però no el millor per afrontar els problemes que tenim. Una bona alternativa és entendre l’economia com el conjunt d’activitats humanes orientades a satisfer les necessitats bàsiques de subsistència. Considerar tant les relacions socials entre les persones com la interrelació…