reciclatge

Tots els articles sobre el tema

  • El model de recollida de residus de Barcelona no funciona

    El model de recollida de residus de Barcelona no funciona

    El pròxim mandat caldrà un acord ciutadà per augmentar la gestió ordenada dels residus domèstics, comercials, urbans i industrials i el seu reaprofitament. Les analítiques del metabolisme de la nostra societat indiquen que tots els llindars pugen, menys els del seny i la gestió integral. S’han desaprofitat moltes oportunitats i ara cal una medicació vigorosa…

  • Punt final a l’anonimat de les escombraries

    Punt final a l’anonimat de les escombraries

    És possible que arribi el dia en què Barcelona retiri tots els contenidors d’escombraries dels carrers i els substitueixi pel sistema de recollida de residus porta a porta? Encara que a molts els pugui semblar una idea més pròpia del segle passat, entre els experts existeix un ampli consens sobre la idoneïtat ambiental d’aquesta aposta.…