serveis socials

Tots els articles sobre el tema

  • Clam per abordar la pobresa amb mesures estructurals

    Clam per abordar la pobresa amb mesures estructurals

    El preu dels lloguers, l’augment del cost de la vida i els salaris baixos d’un model econòmic molt lligat al turisme precaritzen les condicions de vida de la classe treballadora a Barcelona i generen pobresa en àmplies capes de la població. “Les fortes desigualtats que hi ha a la ciutat són generades, en gran part,…