Cada vuit metres hi ha una moto mal aparcada als carrers de Barcelona. Això se’n desprèn de l’Estudi d’aparcament de motos a Barcelona: on i com aparquen?, elaborat abans de l’estiu per les entitats socials Eixample Respira i Catalunya Camina, i que estima que a la capital catalana estacionen cada dia de forma incorrecta 90.000 motocicletes i ciclomotors. Els impulsors de l’estudi han analitzat 6.500 vehicles, ubicats al llarg d’una trentena de quilòmetres.

El principal conflicte és a la vorera: el 84% de les motos comptabilitzades en aquesta àrea es trobaven mal aparcades. Un percentatge que es redueix a menys del 3% en el cas dels vehicles aparcats a la calçada. Segons l’Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles, les motos han d’estacionar preferiblement en espais habilitats a la calçada. En cas de no trobar-n’hi, poden fer-ho en voreres d’entre tres i sis metres d’amplada i en posició paral·lela. Tot i això, han de deixar, com a mínim, tres metres lliures de pas per als transeünts i almenys dos metres de distància fins als passos de vianants i les parades de bus. A les voreres que tenen una amplada major als sis metres, les motos poden aparcar en semibateria, sempre que deixin més de tres metres de pas lliure i sense comptar els obstacles del carrer, com ara les terrasses.

Com set vegades la plaça d’Espanya

El document qualifica l’alt incompliment de la normativa com una “barrera arquitectònica que impedeix i limita la mobilitat dels vianants”. Segons els càlculs dels autors, les 90.000 motos estacionades de forma incorrecta cada dia ocuparien una superfície de 260.000 m². Aquesta àrea és l’equivalent a més de set vegades l’extensió de la plaça d’Espanya.

La zona més afectada és l’Eixample, però es tracta d’un conflicte transversal a tot el territori. “És un problema de ciutat, en totes les àrees hem detectat el mateix: ocupació de l’espai públic, motos ben posicionades a la calçada amb places lliures, mentre que altres estan mal col·locades a la vorera”, explica Oier Martínez, un dels autors de l’informe. “És un impediment que genera zones desertes: si no tinc lloc per on passar en un carrer, no hi passejaré, consumiré o faré oci”, expressa.

A l’Eixample, l’ocupació de la via pública per part del motor és una preocupació social des de fa uns anys. “Indica un cert mal comportament cívic, uns hàbits i uns costums que es basen en el suposat dret d’arribar a peu de porta a qualsevol lloc”, comenta Jaume Artigues, president de l’AV de la Dreta de l’Eixample. L’activista, a més, destaca que a l’associació veïnal tenen constància de places infraocupades en els aparcaments subterranis de pagament de la zona.

L’estat actual genera tensions també en altres barris, com és el cas de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. Els veïns asseguren que al passeig de Garcia Fària, entre els carrers Provençals i Ferrater i Mora, s’hi troben habitualment motos ubicades al mig de la vorera, tot i existir places properes a la calçada o poder estacionar en semibateria a prop d’aquesta. “Les motos mal aparcades sovint circulen per la vorera i posen en risc els vianants”, denuncia Mireia Soler, membre de l’AV del Front Marítim.

Es multen el 0,01% de les infraccions

Tot i que l’apreciació diària és de 90.000 motos mal aparcades, de mitjana només se’n multen i sancionen tretze cada dia, segons dades oficials de l’Ajuntament recollides a l’estudi. El número representa el 0,01% del total de motos mal aparcades als carrers del municipi. A l’informe, els participants denuncien aquest fet: “Aparquen malament perquè poden: s’estaciona davant la porta, viatjant de porta a porta, perquè es permet”. El govern municipal ha promocionat una sèrie de campanyes de sensibilització per “alliberar la vorera de motos mal aparcades” i informar sobre com s’ha d’estacionar correctament el vehicle.

Un altre aspecte clau del conflicte és el nombre de places disponibles. L’any 2021, a Barcelona hi havia al voltant de 220.000 motos i 49.000 ciclomotors censats. Segons dades del Consistori, la ciutat comptava l’any passat amb 82.643 places d’estacionament de motos a la via pública: 77.899 a calçada i 4.744 a vorera. Entre 2019 i 2021, l’Ajuntament ha incrementat un 12,3% els llocs de calçada i eliminat 228 de vorera. “Falten llocs on estacionar. L’ideal seria tenir el mateix nombre de places d’aparcament que de motos”, denunciava el 2020 a Tot Barcelona Juanma Reyes, president de l’Associació Mútua Motera. Una de les troballes de l’estudi, tanmateix, és la detecció d’un 30% de places d’estacionament de calçada buides a menys de cent metres de les motos comptades.

Baixar-les a la calçada i pagar per aparcar

Eixample Respira i Catalunya Camina han presentat una sèrie de propostes, com ara fer més places d’estacionament en calçada per a motos i baixar a la calçada les ja existents a la vorera. Informen que a l’espai alliberat es podrien instal·lar elements d’estada i de descans, com ara bancs “per afavorir aquesta mobilitat de vianants i crear relacions interpersonals”. Una altra proposta és l’establiment de pagament d’aparcament de motos a la via pública amb una taxa d’1,5 euros al dia per a motos censades al municipi i 4 euros al dia per a les originàries d’altres localitats. És una iniciativa semblant a la que ja han establert poblacions com París, que des de l’1 de setembre passat cobra 3 euros per hora a no residents i 1,5 euros diaris a residents. Els autors de l’escrit consideren que els diners obtinguts per aquesta via es podrien destinar a mitigar “les externalitats creades per aquests vehicles”, per exemple, invertint en el transport públic o en projectes per fomentar la mobilitat activa.


Compartir