Enginyer Tècnic Agrícola

Tots els articles

  • Jardins urbans, fragments de natura

    Jardins urbans, fragments de natura

    Per als habitants de les ciutats els parcs, espais verds i jardins urbans ofereixen principalment dos beneficis immediats, el gaudi d’un espai relaxant i un vessant d’ús recreatiu. Els antecedents i les motivacions per a la creació de jardins i parcs públics a les nostres ciutats tenen el seu origen en els corrents revolucionaris nascuts…