Josep Babot Barbero

Tots els articles

  • 2020, plou sobre mullat en el dret al’habitatge

    2020, plou sobre mullat en el dret al’habitatge

    Fer balanç d’aquest 2020 en matèria d’habitatge no és una tasca fàcil. A la greu situació en la qual ens trobàvem en començar l’any, amb més de 600 famílies desnonades esperant l’adjudicació d’un pis de la Mesa d’emergències socials de la ciutat, li hem hagut de sumar una pandèmia mundial que ha tingut un impacte…