Mariona Quintana i Enric Capdevila

Tots els articles

  • Cal més compromís polític per impulsar la gestió ciutadana

    Cal més compromís polític per impulsar la gestió ciutadana

    La gestió ciutadana d’equipaments municipals és una pràctica arrelada a Barcelona, on 63 entitats veïnals gestionen 73 instal·lacions. Els últims quinze anys s’ha quadruplicat gràcies a la pressió de la Plataforma de Gestió Ciutadana, que ha negociat amb els diferents governs fins assolir un marc normatiu favorable sota el paraigües de Patrimoni Ciutadà. L’últim pas…