Pablo Feu

Tots els articles

  • La clau de volta és l’urbanisme

    La clau de volta és l’urbanisme

    L’urbanisme és la disciplina que analitza les necessitats dels assentaments humans i que, a més, dissenya les estratègies d’actuació necessàries per millorar les condicions de vida dels habitants d’aquests assentaments, sempre amb la finalitat exclusiva de satisfer l’interès general. Per això, la Llei reserva expressament les competències d’urbanisme a l’administració pública i prohibeix que l’exercitin…