Carrer 105

Tots els articles d’aquesta edició

  • Treballar a Barcelona

    Treballar a Barcelona

    pàg 1- Portada:Treballar a Barcelona (Rai Ferrer-Onomatopeya) pàg. 2 a 4- D’entrada: Els barris i l’AVE– Més enllà…