Revista Carrer

Tots els articles

  • Qui són els nous regidors?

    Qui són els nous regidors?

    La fotografia del nou consistori barceloní sorgit de les urnes és sensiblement diferent a l’anterior. I no només perquè sigui menys paritari, s’hagi rejovenit lleugerament baixant dels 50 anys de mitjana i s’hagin renovat 29 dels 41 representants. És també perquè aplega un elenc de perfils polítics de procedències diverses i acostumats a manar que…

  • Prioritats del moviment veïnal fins al final del mandat

    Prioritats del moviment veïnal fins al final del mandat

    A meitat del mandat, fem un repàs de les prioritats que el moviment veïnal planteja per als diferents districtes. Són alguns dels temes importants que, a parer dels activistes, haurien d’estar resolts o en vies d’estar-ho abans del 2019. No incloem les moltes reivindicacions de barri que ens han arribat a la redacció de Carrer,…