Prioritats del moviment veïnal fins al final del mandat

A meitat del mandat, fem un repàs de les prioritats que el moviment veïnal planteja per als diferents districtes. Són alguns dels temes importants que, a parer dels activistes, haurien d’estar resolts o en vies d’estar-ho abans del 2019. No incloem les moltes reivindicacions de barri que ens han arribat a la redacció de Carrer, fent un esforç per subratllar temes generals.

Com és costum del moviment veïnal, els barris faran el seu balanç de l’actuació municipal. En general es considera positiva l’actitud del nou equip de govern i que les sensibilitats socials i polítiques siguin més properes. Però això no és suficient. “Fets i no paraules” va ser una famosa pintada veïnal que segueix vigent. Queden dos anys de mandat i es prendrà nota dels incompliments.

Aquest informe s’ha realitzat amb les dades facilitades pels activistes veïnals Camilo Ramos, Carles Burgés, Carlo Scoles, Gerard Gual, Fernando Abad, Joan Vidal, Leonor Pérez, Jaume Matas, Joan Bordetas, Jordi Clausell, Pedro Alonso, Salvador Mañosas, Toni Ramon, la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris i la junta de l’AV d’Horta.

Ciutat Vella

 • Pla d’habitatge social en un districte que perd residents.
 • Limitació del número de places hoteleres.
 • Recuperació de l’espai públic davant la privatització derivada dels usos turístics.
 • Facilitar i potenciar el comerç de proximitat.
 • Tramitar d’una vegada per totes l’anul·lació de la llicència de l’hotel del Palau de la Música.

Eixample

 • Compliment del nou termini per a la finalització del mercat de Sant Antoni (2018) i que es realitzi la superilla per a vianants que l’ha d’acompanyar.
 • Aprovar i iniciar el pla urbanístic de la Model, respectant els acords amb el moviment associatiu i creació d’una comissió de seguiment amb participació veïnal.
 • Urbanització de l’espai de Germanetes.
 • Redacció d’un Pla d’Equipaments.
 • Realització de les mesures aprovades en el PEUAT.

Sants-Montjuïc

 • Remodelació del passeig de la Zona Franca.
 • Compliment dels terminis assenyalats per a l’arribada del Metro a la Marina.
 • Desenvolupar la tercera fase del cobriment de les vies ferroviàries de Sants amb un projecte consensuat amb els barris.
 • Destinar l’edifici del Palau de la Premsa a equipament municipal per a les activitats de les entitats.
 • Elaboració i aprovació del Pla Urbanístic del Turó Font de la Guatlla.
 • Remodelació del barri de Sant Cristòfol, aprovat l’any 2012.

Les Corts

 • Transformació urbanística de l’espai Barça amb consens veïnal.
 • Protecció dels béns d’interès històric, artístic i cultural (com la Masia, l’hotel del Bisbat i la Maternitat).
 • Compliment del conveni amb Telefònica (que també afecta d’altres districtes).
 • Finalització de les obres de la Colònia Castells.
 • Definició dels continguts del Pla Danubi.
 • Realitzar el monument a la memòria històrica de l’antiga presó de dones.

Sarrià-Sant Gervasi

 • Execució del Pla d’Equipaments del districte i construcció de la biblioteca de Sarrià.
 • Construcció d’habitatges socials per als joves i la població més vulnerable.
 • Cobertura de la ronda des de Via Augusta fins a la plaça Comín i instal·lació d’un sensor de contaminació a la ronda de Dalt (plaça Borràs).
 • Aprovació del Pla de Mobilitat del districte, amb solucions per als barris de muntanya.
 • Pla de Futur per als barris de muntanya amb consens polític i veïnal.
 • Revisió de la planificació urbanística del barri de les Planes, pendent des del 1990.
 • Modificació del PGM del parc de l’Oreneta.

Gràcia

 • ‘Desprivatització’ dels serveis sanitaris, amb transparència i informació (hospital de Sant Pau, l’Esperança, Entitats de Base Associativa (EBA) de Vallcarca).
 • Mesures valentes per reduir la contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit.
 • Lluita contra la gentrificació de la Vila de Gràcia mitjançant un Pla d’Habitatge.
 • Mercat popular a l’Abaceria, sense supermercat ni aparcament.
 • Recuperar l’operativitat de la taula de treball per al seguiment del Pla d’Usos.

Horta-Guinardó

 • Cobriment de la ronda de Dalt.
 • Replantejar el transport públic de superfície perquè sigui més eficaç.
 • Rehabilitació del palau del Parc del Laberint d’Horta.
 • Més presència de l’ensenyament públic, augmentant el percentatge del 50% actual.
 • Calendari per a la finalització de la línia 9 del Metro.
 • Més transparència en la gestió del Casal d’Entitats del Mas Guinardó, un compromís del govern actual.
 • Realització dels equipament previstos a l’illa del Torrent.

Nou Barris

 • Actualització del Pla d’Equipaments.
 • “Humanització” de la Meridiana tenint en compte els barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
 • Realització d’un cens de pisos buits. Investigar i exigir responsabilitats per la venda de pisos socials a fons d’inversió (també afecta altres districtes).
 • Compliment dels compromisos del Pla contra la pobresa de 2016 pactats amb la plataforma “Nou Barris cabrejada diu prou!”.
 • Planificació i aprovació del futur dels equipaments de la Plástica Flor a la zona centre, amb consens veïnal.
 • Retorn de les propostes dels barris en transport.
 • Treure les torres d’alta tensió de Collserola (no a la MAT).
 • Aplicar el treball previ pactat en Participació.

Sant Andreu

 • Pla integral de reforma de la Meridiana i començament de les obres.
 • Construcció de l’estació de l’AVE i urbanització de l’entorn, incloent les modificacions al pla de 1996 i aprovació definitiva del futur parc.
 • Urbanització del solar de les antigues casernes. Avançar en la construcció dels equipaments compromesos.
 • Planejament global del conjunt del territori productiu (Bon Pastor, Estadella, Verneda, Montsonys, incloent la pastilla Mercedes Benz).
 • Construcció dels primers habitatges de reallotjament a l’entorn de la presó de Trinitat.
 • Realització del projecte Portes de la Trinitat.
 • Calendari per a l’arribada de la línia 4 a la Sagrera.

Sant Martí

 • Dignificació de la rambla Prim i apertura al carrer Santander.
 • Connexió de la línia 4 del Metro entre la Pau i la Sagrera.
 • Solució a la problemàtica de l’aluminosi a la Pau i el Maresme.
 • Tirar endavant la segona fase d’urbanització de Pere IV.
 • Licitació de totes les obres pendents a Glòries.
 • Rehabilitació integral de Can Ricart.
 • Inici de les obres del passeig del Front Marítim.

Compartir