PAM

Tots els articles sobre el tema

  • Prioritats del moviment veïnal fins al final del mandat

    Prioritats del moviment veïnal fins al final del mandat

    A meitat del mandat, fem un repàs de les prioritats que el moviment veïnal planteja per als diferents districtes. Són alguns dels temes importants que, a parer dels activistes, haurien d’estar resolts o en vies d’estar-ho abans del 2019. No incloem les moltes reivindicacions de barri que ens han arribat a la redacció de Carrer,…