art urbà

Tots els articles sobre el tema

  • Història d’unes parets, història d’un barri

    Història d’unes parets, història d’un barri

    Superficial és una paraula que sovint es fa servir en clau pejorativa: “Que manca de profunditat”, diu la segona accepció que preveu el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Tot i això, les superfícies poden explicar moltes coses rellevants. La superfície dels edificis i dels murs d’un barri també ens expliquen la seva història urbanística, cultural,…