Bon Pastor

Tots els articles sobre el tema

  • Les cases barates del Bon Pastor, memòria i habitatge

    Les cases barates del Bon Pastor, memòria i habitatge

    La visita al Museu de les Cases Barates permet viatjar al 1929, quan es va crear aquest grup d’habitatges

  • La nova Mercedes, un 22@ al Bon Pastor?

    La nova Mercedes, un 22@ al Bon Pastor?

    Dues dècades després de començar el desenvolupament del 22@ al Poblenou, a Barcelona no han deixat d’aparèixer projectes basats en la conversió de sòl industrial en terrenys residencials i productius. Una dinàmica que té la seva raó de ser en la manca de solars disponibles a la ciutat i que ha trobat una mina d’or…