cartera de serveis

Tots els articles sobre el tema

  • Mancances en salut en temps de postpandèmia

    Mancances en salut en temps de postpandèmia

    Encara que ningú no ho podia sospitar la primavera del 2019, la salut s’ha erigit en l’assumpte de preocupació hegemònic durant el darrer quadrienni, a Barcelona i a tot arreu. És obvi que l’impacte immens de la covid depassa de molt els debats polítics més immediats, i caldrà molt de temps per avaluar-lo bé; però…