economia submergida

Tots els articles sobre el tema

  • Migrants, la mà d’obra més explotable i vulnerable

    Migrants, la mà d’obra més explotable i vulnerable

    Al darrere dels abusos laborals que pateixen les persones migrades en situació irregular hi ha un sistema que els posa barreres i les deshumanitza, i una societat que ignora el problema o en treu profit