HUT

Tots els articles sobre el tema

  • Els habitatges no són per al turisme

    Els habitatges no són per al turisme

    Els últims mesos, assistim a interminables processos de reformes legislatives en matèria d’habitatge que no acaben de fer-se efectives, condicionades per ‘lobbies’ i interessos econòmics