Llei de Patrimoni

Tots els articles sobre el tema

  • Plans de protecció dels nuclis històrics, necessaris però insuficients

    Plans de protecció dels nuclis històrics, necessaris però insuficients

    El dilema de la incompatibilitat entre els plans urbanístics i la preservació es va intentar superar amb la redacció dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic adaptats territorialment als districtes i aprovats definitivament al llarg de l’any 2000. El problema era que “si algun element del pla especial entrava en contradicció amb el Pla…

  • Els reptes de la conservació del bé comú

    Els reptes de la conservació del bé comú

    L’exercici de la protecció del patrimoni no és una activitat contemporània, sinó que ha estat sempre una pràctica arrelada en els orígens de la civilització, tot i que no absenta de conflictes, quan els representants de cada cultura feien una elecció entre la desaparició o la conservació d’allò que consideraven que s’havia convertit en béns…