locals musicals

Tots els articles sobre el tema

  • Barcelona sona a precarietat laboral

    Barcelona sona a precarietat laboral

    Músics professionals denuncien que moltes sales de música en directe no respecten el conveni que els obliga a assumir els tràmits amb la Seguretat Social.