plans especials de patrimoni

Tots els articles sobre el tema

  • Plans de protecció dels nuclis històrics, necessaris però insuficients

    Plans de protecció dels nuclis històrics, necessaris però insuficients

    El dilema de la incompatibilitat entre els plans urbanístics i la preservació es va intentar superar amb la redacció dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic adaptats territorialment als districtes i aprovats definitivament al llarg de l’any 2000. El problema era que “si algun element del pla especial entrava en contradicció amb el Pla…