Poble-Sec

Tots els articles sobre el tema

  • La Casa de la Premsa, un futur espai veïnal i de consum crític de la informació

    La Casa de la Premsa, un futur espai veïnal i de consum crític de la informació

    La Casa de la Premsa va servir l’any 1929 com a espai per acollir els i les periodistes que cobrien informativament l’Exposició Internacional que aquell any se celebrava a la capital catalana. De titularitat municipal, ha tingut diferents usos, però en els darrers 25 anys no havia tingut cap funció. Fa cinc anys, diferents associacions…