pobresa hídrica

Tots els articles sobre el tema

  • Una gestió de l’aigua privada i opaca

    Una gestió de l’aigua privada i opaca

    Agbar gestiona l’aigua seguint una lògica mercantilista basada en minimitzar costos i maximitzar beneficis. Mentrestant, la pobresa hídrica creix.