transició

Tots els articles sobre el tema

  • La Favb, molt més que 50 anys

    La Favb, molt més que 50 anys

    A Barcelona, entre els anys cinquanta i setanta del segle XX, en ple creixement per la migració i enfront d’una impunitat dictatorial i especulativa exemplificada en la figura de l’alcalde Josep Maria de Porcioles i que no propiciava unes condicions i serveis mínims per viure amb dignitat als barris, va néixer i es va desenvolupar…

  • El archivo de Enrique Tierno Galván, olvidado en Barcelona

    El archivo de Enrique Tierno Galván, olvidado en Barcelona

    -Tras un recorrido por las bibliotecas de Madrid, y tal como está la situación, ¿dejarían ustedes en esa ciudad el archivo que yo les ofrezco? La anterior frase la pronunció el hijo de Enrique Tierno Galván a finales del 2011 al ser preguntado por qué cedía a Barcelona la documentación de su padre. Meses después…