Antoni Ramon Graells

Tots els articles

  • Necessitem una altra ciutat

    Necessitem una altra ciutat

    L’any 1841, el metge Pere Felip Monlau publica Abajo las murallas, un escrit amb to de manifest on defensa l’enderroc de les muralles que confinaven Barcelona, amuntegant la població al seu intern. L’al·legat de Monlau va ser clau per a la demolició d’aquell mur, i va endegar el procés d’eixample de la ciutat pel pla…

  • Un mercat és una ciutat

    Un mercat és una ciutat

    Un mercat és una ciutat. Els passadissos fan de carrers, les parades, de botigues que se situen en parcel·les. I pensant-ho d’aquesta manera, un mercat, doncs, estaria sotmès a les mateixes forces econòmiques ideològiques… que amb visions i interessos contradictoris tensen la ciutat. Prou sabem que a Barcelona, tal com està succeint a la resta…