gestió comunitària

Tots els articles sobre el tema

  • La gestió ciutadana d’equipaments públics exigeix paraigües legal

    La gestió ciutadana d’equipaments públics exigeix paraigües legal

    Barcelona té una tradició pròpia de gestió d’equipaments municipals per part d’entitats socials i culturals. Una singularitat que ja té una dècada i mitja i que recull la Carta Municipal de la ciutat, però que no troba un encaix del tot clar en la normativa catalana, espanyola i europea. I és que, tot i ser…