regularització

Tots els articles sobre el tema

  • Migrants, la mà d’obra més explotable i vulnerable

    Migrants, la mà d’obra més explotable i vulnerable

    Al darrere dels abusos laborals que pateixen les persones migrades en situació irregular hi ha un sistema que els posa barreres i les deshumanitza, i una societat que ignora el problema o en treu profit

  • Cal garantir la seguretat social als més desprotegits

    Cal garantir la seguretat social als més desprotegits

    Quan parlem de què pot fer l’Ajuntament per garantir els drets bàsics a la població migrada, fem referència a persones estrangeres amb escassos recursos econòmics, ja que les persones migrades amb cert nivell adquisitiu no troben dificultats en la via per a la regularització de llur situació administrativa, per aconseguir el permís de residència amb…