David G. Mateu

Tots els articles

  • Pitjor pagats, menys respectats, més precaris

    Pitjor pagats, menys respectats, més precaris

    La campanya nadalenca s’acaba, amb els seus contractes temporals i els seus horaris intempestius, però la precarietat laboral roman a la ciutat

  • La nova Mercedes, un 22@ al Bon Pastor?

    La nova Mercedes, un 22@ al Bon Pastor?

    Dues dècades després de començar el desenvolupament del 22@ al Poblenou, a Barcelona no han deixat d’aparèixer projectes basats en la conversió de sòl industrial en terrenys residencials i productius. Una dinàmica que té la seva raó de ser en la manca de solars disponibles a la ciutat i que ha trobat una mina d’or…