verd

Tots els articles sobre el tema

  • La sequera obliga a transitar del verd al marró

    La sequera obliga a transitar del verd al marró

    El model del nord d’Europa té els dies comptats a la ciutat. El futur passa per les espècies de clima meridional.

  • Millores als barris fruit de la reivindicació veïnal

    Millores als barris fruit de la reivindicació veïnal

    L’associacionisme veïnal és una carrera de fons: els resultats del seu treball se solen veure a mig i llarg termini. Sovint passen dècades fins a veure com s’aconsegueix fer realitat una reivindicació. I a vegades no s’assoleix mai. Els successius equips de govern municipal es responsabilitzen durant quatre anys de dotar de pressupost i executar…